Input:

Iné podmienky poskytovania stravného alebo nižšie sumy stravného pre osobitnú skupinu zamestnancov

1.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.3.4.2 Iné podmienky poskytovania stravného alebo nižšie sumy stravného pre osobitnú skupinu zamestnancov

Ing. Ľuboslava Minková

ZCN dáva v § 5 ods. 5 ZCN zamestnávateľovi možnosť v pracovnej zmluve alebo v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce,  dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov) so zamestnancom, u ktorého častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, dohodnúť

- iné podmienky poskytovania stravného oproti zákonnej úprave (napr. iné časové pásma, určenie vzdialenostných okruhov od miesta pravidelného pracoviska k miestu výkonu práce na pracovnej ceste),

- nižšie sumy stravného oproti štátom garantovanej výške, najviac však o 5 %, suma stravného sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.


Podľa § 38e ods. 1 ZCN pracovné zmluvy a dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru uzatvorené pred 1. marcom 2015, ktoré sú v rozpore s ustanovením § 5 ods. 5 ZCN v znení účinnom od 1.marca 2015, strácajú v tejto časti platnosť 1. marca 2015.


Zamestnanec vykonávajúci kontrolnú činnosť sa dohodol so zamestnávateľom v pracovnej zmluve na nižších sumách stravného o  5 % oproti zákonom ustanovenej sume.

Zamestnanec má nárok na stravné v jednotlivých časových pásmach na základe dohody v pracovnej zmluve v týchto sumách (opatrenie MPSVR SR č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného):

- pri pracovnej ceste, ktorá trvá 5 až 12 hodín, v sume 4,85 €:

(5,10 € - 5 % = 4,845 €= 4,85 €),

- pri pracovnej ceste, ktorá trvá viac ako 12 hodín, najviac 18 hodín v sume 7,22 €:

(7,60 € - 5 % = 7,22 €),

- pri pracovnej ceste nad 18 hodín v sume 11,02 €:

(11,60 € - 5 % = 11,02 €).

     
Náhrada   suma   predmet dane   sociálne poistenie   zdravotné poistenie   
nižšie stravné – nárokové   4,85 €7,22 €11,02€   ---   ---   ---   


Zamestnanec vykonávajúci prácu na základe dohody o pracovnej činnosti sa dohodol so zamestnávateľom v dohode o pracovnej činnosti na nižších sumách stravného o 3 % oproti zákonom ustanovenej sume.

Zamestnanec má nárok na stravné

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: