Input:

Jedna tuzemská pracovná cesta, ktorá v každom kalendárnom dni trvá menej ako 5 hodín a ktorá celkovo trvá minimálne 5 hodín a je vykonaná v rámci dvoch kalendárnych dní [§ 5 ods. 4 písm. b)]

1.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.3.4.1.2 Jedna tuzemská pracovná cesta, ktorá v každom kalendárnom dni trvá menej ako 5 hodín a ktorá celkovo trvá minimálne 5 hodín a je vykonaná v rámci dvoch kalendárnych dní [§ 5 ods. 4 písm. b)]

Ing. Ľuboslava Minková

Podľa § 5 ods. 4 písm. b) ZCN sa spočítajú len tie časy trvania pracovnej cesty v rámci dvoch kalendárnych dní, za ktoré nevznikol zamestnancovi nárok na stravné, t. j. trvali v kalendárnom dni menej ako 5 hodín. Stravné za tuzemskú pracovnú cestu ako celok sa poskytuje len v prípade, keď každý kalendárny deň bude čas trvania tuzemskej pracovnej cesty vykonanej v rámci dvoch kalendárnych dní menej ako 5 hodín a celkovo po spočítaní musí tuzemská pracovná cesta trvať najmenej 5 hodín; celkovo pracovná cesta musí byť len v časovom pásme 5 až 12 hodín. Musí vždy ísť o jednu tuzemskú pracovnú cestu, vykonanú v dvoch po sebe bezprostredne nasledujúcich kalendárnych dňoch (ide o tuzemské pracovné cesty na prelome kalendárneho dňa). Uvedený postup poskytovania stravného sa nevzťahuje na jednu tuzemskú pracovnú cestu, ktorá trvá viac ako dva kalendárne dni.


Vodič vykonal TPC v rámci dvoch kalendárnych dní (22.00 h - 4.00 h), pričom

- prvý deň TPC trvala 2 h,

- druhý deň TPC trvala 4 h.

Zamestnancovi za

 • - prvý kalendárny deň nevznikol nárok na stravné (TPC trvala 2 h),
 • - druhý kalendárny deň nevznikol nárok na stravné (TPC trvala 4 h).

Časy trvania TPC v rámci dvoch kalendárnych dní sa spočítajú a stravné sa poskytne za pracovnú cestu ako celok. Stravné sa poskytne za pracovnú cestu ako celok z dôvodu, že ani jeden kalendárny deň nevznikol zamestnancovi nárok na stravné (TPC netrvala ani v jednom v kalendárnom dni minimálne 5 h). Zamestnancovi sa poskytne stravné v sume 5,10 € (celkovo TPC trvala 6 h).

     
Náhrada   suma   predmet dane   sociálne poistenie   zdravotné poistenie   
stravné - nárokové   5,10 €   -   -   -   


Zamestnanec vykonal dvojdňovú TPC (21.00 h – 5.00 h), pričom

- prvý kalendárny deň TPC trvala 21.00 h do 24.00 h - 3 h,

- druhý kalendárny deň TPC trvala od 0.00 h do 5.00 h - 5 h.

Zamestnancovi za

 • - prvý kalendárny deň nevznikol nárok na stravné (TPC trvala 3 h),
 • - druhý kalendárny deň vznikol nárok na stravné v sume 5,10 € (TPC trvala 5 h).

Časy trvania TPC v rámci dvoch kalendárnych dní sa nespočítajú a stravné sa posudzuje za každý kalendárny deň samostatne a to z dôvodu, že zamestnancovi vznikol nárok na stravné za druhý deň trvania TPC. Zamestnancovi sa za TPC poskytne stravné v sume 5,10 €.

     
Náhrada   suma   predmet dane   sociálne poistenie   zdravotné poistenie   
stravné - nárokové   5,10 €   -   -   -   


Zamestnanec vykonal dvojdňovú TPC (18.00 h – 6.00 h), pričom

- prvý kalendárny deň TPC trvala 18.00 h do 24.00 h - 6 h,

- druhý kalendárny deň TPC trvala od 0.00 h do 6.00 h - 6 h.

Zamestnancovi za

 • - prvý kalendárny deň vznikol nárok na stravné v sume 5,10 € (TPC trvala 6 h),
 • - druhý kalendárny deň vznikol nárok na stravné v sume 5,10 € (TPC trvala 6 h).

Časy trvania TPC v rámci dvoch kalendárnych dní sa nespočítajú a stravné sa posudzuje za každý kalendárny deň samostatne. Stravné sa posudzuje za každý kalendárny deň samostatne z dôvodu, že zamestnancovi vznikol nárok na stravné za každý deň trvania TPC. Zamestnancovi sa za TPC poskytne stravné v celkovej sume 10,20 € (za každý kalendárny deň sa mu poskytne stravné v sume 5,10 €).

     
Náhrada   suma   predmet dane   sociálne poistenie   zdravotné poistenie   
stravné - nárokové   10,20 €   -   -   -   


Zamestnanec vykonal dvojdňovú TPC (16.00 h – 6.00 h), pričom

- prvý kalendárny deň TPC trvala 16.00 h do 24.00 h - 8 h,

- druhý kalendárny deň TPC trvala od 0.00 h. do 6.00 h - 6 h.

Zamestnancovi za

 • - prvý kalendárny deň vznikol nárok na stravné v sume 5,10 € (TPC trvala 8 h),
 • - druhý kalendárny deň vznikol nárok na stravné v sume 5,10 € (TPC trvala 6 h).

Časy trvania TPC v rámci dvoch kalendárnych dní sa nespočítajú a stravné sa posudzuje za každý kalendárny deň samostatne. Stravné sa posudzuje za každý kalendárny deň samostatne z dôvodu, že zamestnancovi vznikol nárok na stravné za každý deň trvania TPC, ako aj z dôvodu, že celkovo TPC trvala 14 hodín, t. j. mimo časového pásma 5 až 12 hodín (nárok na stravné sa posudzuje iba podľa § 5 ods. 1). Zamestnancovi sa za TPC poskytne stravné v celkovej sume 10,20 € (za každý kalendárny deň sa mu poskytne stravné v sume 5,10 €).

     
Náhrada   suma   predmet dane   sociálne poistenie   zdravotné poistenie   
stravné - nárokové   10,20 €   -   -   -   


Zamestnanec, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť vykonal dvojdňovú TPC 21.00 h – 10.00 h), pričom

- prvý kalendárny deň TPC trvala od 21.00 h do 24.00 h - 3 h,

- druhý kalendárny deň TPC trvala od 0.00 h do 10.00 h - 10 h.

Zamestnancovi za

 • - prvý kalendárny deň nevznikol nárok na stravné (TPC trvala 3 h),
 • - druhý kalendárny deň vznikol nárok na stravné v sume 5,10 € (TPC trvala 10 h).

Časy trvania TPC v rámci dvoch kalendárnych dní sa nespočítajú a stravné sa posudzuje za každý kalendárny deň samostatne. Stravné sa posudzuje za každý kalendárny deň samostatne z dôvodu, že zamestnancovi vznikol nárok na stravné druhý deň trvania ZPC, ako aj z dôvodu, že celkovo TPC trvala 13 hodín, t. j. mimo časového pásma 5 až 12 hodín (nárok na stravné sa posudzuje iba podľa § 5 ods. 1). Zamestnancovi sa za TPC poskytne stravné v sume 5,10 €.

     
Náhrada   suma   predmet dane   sociálne poistenie   zdravotné poistenie   
stravné - nárokové   5,10 €   -   -   -   


Zamestnanec, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť vykonal dvojdňovú TPC (22.00 h do 2.00 h) pričom

- prvý kalendárny deň TPC trvala od 22.00 h. do 24.00 h - 2 h, 

- druhý kalendárny deň TPC trvala od 0.00 h do 2.00 h - 2 h.

Zamestnancovi za

 • - prvý kalendárny deň nevznikol nárok na stravné (TPC trvala 2 h),
 • - 0druhý kalendárny deň nevznikol nárok na stravné (TPC trvala 2 h).

Časy trvania TPC v rámci dvoch kalendárnych dní sa spočítajú, a to z dôvodu, že ani jeden kalendárny deň nevznikol zamestnancovi nárok na stravné a stravné sa poskytne za TPC ako celok. Zamestnancovi nevznikne nárok na stravné z dôvodu, že celkovo tuzemská pracovná cesta netrvala minimálne 5 hodín.


Zamestnanec:

1. Vykonal v rámci jedného kalendárneho dňa tri TPC, pričom

- prvá TPC trvala 2.30 h,

- druhá TPC trvala 5.25 h,

- tretia trvala 3 h.

2. V tom istom kalendárnom dni začal vykonávať dvojdňovú TPC (21.00 h do

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: