Input:

Stravné a viacdňová pracovná cesta

1.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.3.3 Stravné a viacdňová pracovná cesta

Ing. Ľuboslava Minková

Pri viacdňovej tuzemskej pracovnej ceste sa každý kalendárny deň vo vzťahu k nároku na stravné posudzuje samostatne.


Zamestnanec vykonal dvojdňovú TPC od 22.00 h do 2.00 h, pričom

 - prvý kalendárny deň trvala TPC od 22.00 h do 24.00 h - 2 h,

- druhý kalendárny deň trvala TPC od 0.00 h do 2.00 - 2 h.

Časy trvania TPC v rámci dvoch kalendárnych dní sa nemôžu spočítať a  stravné sa posudzuje za každý kalendárny deň samostatne.

Zamestnancovi za

- prvý kalendárny deň nevznikol nárok na stravné (TPC trvala 2 h),

- druhý kalendárny deň nevznikol nárok na stravné (TPC trvala 2 h).


Zamestnanec vykonal dvojdňovú TPC od 22.00 h. do 4.00 h, pričom

- prvý deň trvala TPC od 22.00 h do 24.00 h – 2 h, 

- druhý deň trvala TPC od 0.00 do 4.00 h - 4 h.

Časy trvania TPC v rámci dvoch kalendárnych dní sa nemôžu spočítať a  stravné sa posudzuje za každý kalendárny deň samostatne.

Zamestnancovi za

- prvý kalendárny deň nevznikol nárok na stravné (TPC trvala 2 h),

- druhý kalendárny deň nevznikol nárok na stravné (TPC trvala 4 h).


Zamestnanec vykonal dvojdňovú TPC (21.00 h do 6.00 h), pričom

- prvý kalendárny deň trvala TPC od 21.00 h do 24.00 h - 3 h,

- druhý kalendárny deň trvala TPC od 0.00 h do 6.00 h – 6 h.

Časy trvania TPC v rámci dvoch kalendárnych dní sa nemôžu spočítať a  stravné sa posudzuje za každý kalendárny deň samostatne.

Zamestnancovi za

- prvý kalendárny deň nevznikol nárok na stravné (TPC trvala 3 h),

- druhý kalendárny deň vznikol nárok na stravné v sume 5,10 € (TPC trvala 6 h).

     
Náhrada   Suma   predmet dane   sociálne poistenie   zdravotné poistenie   
stravné - nárokové   5,10 €   -   -   -   


Zamestnanec vykonal dvojdňovú TPC (16.00 h do 6.00 h), pričom

- prvý kalendárny deň trvala TPC od 16.00 h do 24.00 h – 8 h,

- druhý kalendárny deň trvala TPC od 0.00 h do 6.00 – 6 h.

Časy trvania TPC v rámci dvoch kalendárnych dní sa nemôžu spočítať a  stravné sa posudzuje za každý kalendárny deň samostatne.

Zamestnancovi za

- prvý kalendárny deň vznikol nárok na stravné v sume 5,10 € (TPC trvala 8 h),

- druhý kalendárny deň vznikol nárok na stravné v sume 5,10 € (TPC trvala 6 h).

     
Náhrada   suma   predmet dane   sociálne poistenie   zdravotné poistenie   
stravné - nárokové    10,20 €   -   -   -   


Zamestnanec vykonal trojdňovú TPC, pričom

- prvý kalendárny deň trvala TPC od 21.00 h. do 24.00 h - 3 h,  

- druhý kalendárny deň trvala TPC od 0.00 h do 24.00 h - 24 h,

- tretí kalendárny deň trvala TPC od 0.00 h do 4.25 h - 4.25 h.

Časy trvania TPC v rámci troch kalendárnych dní sa nemôžu spočítať a  stravné sa posudzuje za každý kalendárny deň samostatne.

Zamestnancovi za

- prvý kalendárny deň nevznikol nárok na stravné (TPC trvala 3 h),

- druhý kalendárny deň vznikol nárok na stravné v sume 11,60 € (TPC trvala 24 h) a

- tretí kalendárny deň nevznikol nárok na stravné (TPC trvala 4.25 h).

Zamestnávateľ sa rozhodol za prvý a posledný deň trvania TPC poskytnúť nenárokové stravné (§ 5 ods. 3 ZCN) v sume 3,00 € za každý kalendárny deň. Za TPC poskytol zamestnancovi stravné v sume 17,60 €.

     
Náhrada   suma   predmet dane   sociálne poistenie   zdravotné poistenie   
stravné - nárokové   11,60 €   -   -   -   
stravné - nenárokové   6,00 €   v   v   v   


1. Zamestnanec vykonal v rámci jedného kalendárneho dňa tri TPC, pričom

- prvá TPC trvala 2.30 h,

-

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: