Input:

Viaceré tuzemské pracovné cesty vykonané počas jednej pracovnej zmeny v rámci dvoch kalendárnych dní, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín [§ 5 ods. 4 písm. c)]

1.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.3.4.1.3 Viaceré tuzemské pracovné cesty vykonané počas jednej pracovnej zmeny v rámci dvoch kalendárnych dní, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín [§ 5 ods. 4 písm. c)]

Ing. Ľuboslava Minková

V tomto prípade sa spočíta čas trvania viacerých tuzemských pracovných ciest, ktoré vykoná zamestnanec v rámci jednej pracovnej zmeny a dvoch kalendárnych dní, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín, pričom celkový súčet trvania týchto tuzemských pracovných ciest je 5 hodín a viac a zamestnancovi sa poskytne stravné za celkový čas trvania týchto tuzemských pracovných ciest podľa časového pásma.


V  rámci nočnej zmeny, ktorá trvá od 15.33 h do 5.44 h nasledujúceho dňa zamestnanec vykonal TPC:

- prvý deň nočnej zmeny

prvá TPC  trvala od 15.43 h do 18.13 h - 2.30 h,

- druhý deň nočnej zmeny

druhá TPC trvala od 21.43 h do 0.09 h - 2.26 h.

- tretia TPC  trvala od 3.46 h do 5.43 h - 1.57 h.

Zamestnancovi za

- prvú TPC nevznikol nárok na stravné (TPC trvala 2.30 h),

- druhú TPC/prvý kalendárny deň nevznikol nárok na stravné (TPC trvala 2.17 h),

- druhú TPC/druhý kalendárny deň nevznikol nárok na stravné (TPC trvala 9 m),

- tretiu ZPC nevznikol nárok na stravné (TPC trvala 1.57 h).

Zamestnancovi sa časy trvania TPC vykonaných v rámci jednej pracovnej zmeny a dvoch kalendárnych dní spočítajú; celkový čas trvania TPC je 6.53 h. Zamestnancovi sa za tieto TPC vykonané v rámci jednej pracovnej zmeny  poskytne stravné v sume 5,10 € (celkovo TPC v rámci jednej pracovnej zmeny a dvoch kalendárnych dní trvali 6.53 h).

     
Náhrada   suma   predmet dane   sociálne poistenie   zdravotné poistenie   
stravné - nárokové   5,10 €   -   -   -   


V rámci nočnej zmeny, ktorá trvá od 18.52 h do 8.45 h nasledujúceho dňa zamestnanec vykonal TPC:

- prvý deň nočnej zmeny

TPC  trvala od 19.32 h do 23.38 h - 4.06 h,

- druhý deň nočnej zmeny

TPC  trvala od 3.46 h do 8.11 h – 4.25 h.

Zamestnancovi za

- prvú TPC nevznikol nárok na stravné (TPC trvala 4.06 h),

- druhú TPC nevznikol nárok na stravné (TPC trvala 4.25 h).

Zamestnancovi sa časy trvania TPC vykonaných v rámci jednej pracovnej zmeny a dvoch kalendárnych dní spočítajú; celkový čas trvania TPC je 8.31 h. Zamestnancovi  za tieto TPC vykonané v rámci jednej pracovnej zmeny poskytne stravné v sume 5,10 €  (celkovo TPC v rámci jednej pracovnej zmeny a dvoch kalendárnych dní trvali 8.31 h.

     
Náhrada   suma   predmet dane   sociálne poistenie   zdravotné poistenie   
stravné - nárokové   5,10 €   -   -   -   


V rámci jednej pracovnej zmeny zamestnanec vykonal TPC v čase od 19.30 h do 2.00 h nasledujúceho dňa, pričom:

- prvý deň

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: