Input:

Viaceré tuzemské pracovné cesty vykonané v rámci jedného kalendárneho dňa, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín, pričom ich súhrnný čas je minimálne 5 hodín [§ 5 ods. 4 písm. a)]

1.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.3.4.1.1 Viaceré tuzemské pracovné cesty vykonané v rámci jedného kalendárneho dňa, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín, pričom ich súhrnný čas je minimálne 5 hodín [§ 5 ods. 4 písm. a)]

Ing. Ľuboslava Minková

Podľa § 5 ods. 4 písm. a) ZCN sa spočíta čas trvania viacerých tuzemských pracovných ciest, ktoré zamestnanec vykoná v rámci jedného kalendárneho dňa, ktoré trvajú menej ako 5 hodín a zamestnancovi sa poskytne stravné v sume podľa tohto súhrnného času. Spočítať sa môže len čas trvania tých tuzemských pracovných ciest, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín a pre poskytnutie stravného musí byť splnená podmienka, že celkový súhrnný čas musí byť 5 hodín a viac. Tuzemská pracovná cesta, ktorá trvá v rámci kalendárneho dňa 5 hodín a viac sa posudzuje vo väzbe na vznik nároku na stravné samostatne, a to podľa dĺžky trvania tuzemskej pracovnej cesty (čas trvania tejto tuzemskej pracovnej cesty sa nespočíta s časmi tuzemských pracovných ciest, pri ktorých nevznikol nárok na stravné, t. j. ktoré trvali menej ako 5 hodín).


Zamestnanec vykonal v rámci jedného kalendárneho dňa dve TPC, pričom

- prvá TPC trvala 3.30 h, 

- druha TPC trvala 5.30 h.

Zamestnancovi za

- prvú TPC nevznikol nárok na stravné (TPC trvala 3.30 h),

- druhý TPC vznikol nárok na stravné v sume 5,10 € (TPC trvala 5.30 h).

Časy trvania TPC sa nemôžu spočítať a stravné sa posudzuje za každú TPC samostatne z dôvodu, že jedna TPC trvala 5 hodín a viac (nárok sa posúdi samostatne). Zamestnancovi vznikol nárok na stravné iba za druhú TPC a to v sume 5,10 € (TPC trvala 5.30 h).

     
Náhrada   suma   predmet dane   sociálne poistenie   zdravotné poistenie   
stravné - nárokové   5,10 €   -   -   -   


Zamestnanec vykonal v rámci jedného kalendárneho dňa dve TPC, pričom

- prvá TPC trvala 3 h a 

- druha TPC trvala 3.30 h.

Zamestnancovi za

- prvú TPC nevznikol nárok na stravné (TPC trvala 3 h),

- druhú TPC nevznikol nárok na stravné (TPC trvala 3.30 h).

Časy trvania jednotlivých TPC sa spočítajú z dôvodu, že ani jedna TPC netrvala 5 a viac hodín. Zamestnancovi sa poskytne stravné v sume podľa súhrnného času , t. j. v sume 5,10 € (celkovo trvali TPC 6.30 h).

     
Náhrada   suma   predmet dane   sociálne poistenie   zdravotné poistenie   
stravné - nenárokové   5,10 €   -   -   -   


Zamestnanec vykonal v rámci jedného kalendárneho dňa dve TPC, pričom

- prvá TPC trvala 2.30 h, 

- druha TPC trvala 2 h.

Zamestnancovi za

- prvú TPC nevznikol nárok na stravné (TPC trvala 2.30 h),

- druhú TPC nevznikol nárok na stravné (TPC trvala 2 h).

Časy trvania jednotlivých TPC sa spočítajú z dôvodu, že ani jedna TPC netrvala 5 a viac hodín. V tomto prípade zamestnancovi nevznikol nárok na stravné, pretože súhrnný čas trvania TPC je menej ako 5 hodín (celkovo trvali TPC 4.30 h).

Zamestnávateľ sa rozhodol za celkový čas ZPC poskytnúť zamestnancovi nenárokové stravné (§ 5 ods. 3) v sume 4,00 €.

     
Náhrada   suma   predmet dane   sociálne poistenie   zdravotné poistenie   
stravné - nenárokové   4,00 €   v   v   v   


Zamestnanec vykonal v rámci jedného kalendárneho dňa tri TPC, pričom

- prvá TPC trvala 2 h, 

- druhá TPC trvala 2.30 h,

- tretia TPC trvala 6 h.

Zamestnancovi za

- prvú TPC nevznikol nárok na stravné (TPC trvala 2 h),

- druhú TPC nevznikol nárok na stravné (TPC trvala 2.30 h),

- tretiu ZPC vznikol nárok na

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: