Input:

Výpočet vreckového

1.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.3.2 Výpočet vreckového

Ing. Ľuboslava Minková

Vreckové sa vždy vypočíta zo stravného ustanoveného v § 13 ods. 4ZCN:

- pri zahraničnej pracovnej ceste, ktorá trvá mimo územia SR nad 12 hodín, sa vreckové počíta vždy zo základnej sadzby stravného (napr. pri zahraničnej pracovnej ceste do ČR je to vždy zo sumy 600 CZK – opatrenie MF SR č. 401/2012 Z. z.,

- pri zahraničnej pracovnej ceste, ktorá trvá mimo územia SR nad 6 hodín až 12 hodín sa vreckové počíta vždy z výšky 50 % zo základnej sadzby stravného (napr. pri zahraničnej pracovnej ceste do ČR je to vždy zo sumy 300 CZK),

- pri zahraničnej pracovnej ceste, ktorá trvá mimo územia SR do 6 hodín vrátane, sa vreckové počíta vždy z výšky 25 % zo základnej sadzby stravného (napr. pri zahraničnej pracovnej ceste do ČR je to vždy zo sumy 150 CZK).

Výpočet vreckového sa teda neviaže na skutočne poskytnuté stravné zamestnancovi, ktoré môže byť:

- nižšie ako stravné ustanovené v § 13 ods. 4 ZCN (napr. krátené v prípade čiastočne bezplatne zabezpečeného stravovania podľa § 13 ods. 7 a 8, dohodnutého nižšie stravné podľa § 13 ods. 6), alebo

- nemusí byť poskytnuté vôbec (napr. v prípade zabezpečenia úplne bezplatného stravovania podľa § 13 ods. 7),

- vyššie ako ustanovené v § 13 ods. 4 zákona o cestovných náhradách, ktoré zamestnávateľ poskytuje na základe § 9 ZCN.


Zahraničná pracovná cesta do Českej republiky trvala 9 hodín a nárok na stravné v cudzej mene je 300 CZK (základná sadzba stravného v cudzej mene je 600 CZK). Zamestnancovi bol bezplatne poskytnutý obed. Krátenie stravného za bezplatne zabezpečený obed a výpočet vreckového (napr. 10 %):

300 CZK – 40 % zo 600 CZK = 300 CZK– 240 CZK

Zamestnancovi sa poskytne stravné v cudzej mene, t. j. doplatok do výšky peňažného plnenia vo výške 60 CZK; 300 CZK – 240 CZK = 60 CZK.

Zamestnancovi sa poskytne vreckové v sume 30 CZK (10 % z 300 CZK).


Zahraničná pracovná cesta do Českej republiky trvala 5 hodín a nárok na stravné v cudzej mene je 150 CZK (základná sadzba stravného v cudzej mene je 600 CZK). Zamestnancovi bol bezplatne poskytnutý obed. Krátenie stravného za bezplatne zabezpečený obed výpočet vreckového (napr. 10 %):

150 CZK – 40 % zo 600 CZK = 150 CZK – 240 CZK

Zamestnancovi nevznikol nárok stravné v cudzej mene, t. j. na doplatok do výšky peňažného plnenia, pretože miera krátenie za bezplatne zabezpečený obed je vyššia ako nárok na stravné v cudzej mene.

Zamestnancovi sa poskytne vreckové v sume 15 CZK (10 % z 150 CZK).


Zahraničná pracovná cesta do Českej republiky trvala 5 hodín a nárok na stravné v cudzej mene je  145,50 CZK na základe dohody so zamestnancom v pracovnej zmluve (základná sadzba stravného v cudzej mene je dohodnutá na sumu 582 CZK, t. j. znížená o 3 %). Zamestnancovi bol bezplatne poskytnutý obed.

Krátenie stravného za bezplatne zabezpečený obed a výpočet vreckového ako nenárokovej náhrady (napr. 10 %):

145,50 CZK – 40 % z  582 CZK = 145,50 CZK – 232,80 CZK

Zamestnancovi nevznikol nárok na stravné v cudzej mene, t. j. na doplatok do sumy peňažného plnenia, pretože miera krátenia za bezplatne zabezpečený obed je vyššia ako nárok na stravné v cudzej mene.

Zamestnancovi sa poskytne vreckové v sume 15 CZK (10 % z 150 CZK).


Zahraničná pracovná cesta do Českej republiky trvala 5 hodín a nárok na stravné v cudzej mene je 150 CZK, na základe dohody so zamestnancom v pracovnej zmluve sa v tomto časovo pásme zamestnancovi poskytuje vyššie stravné 50 CZK; zamestnancovi je teda poskytnuté stravné v cudzej mene vo výške 200 CZK. Zamestnancovi bol bezplatne poskytnutý obed. Krátenie stravného za bezplatne zabezpečený obed ??? výpočet vreckového (napr. 40 %):

150 CZK – 40 % zo 600 CZK = 150 CZK – 240 CZK

Zamestnancovi nevznikol nárok na nárokové stravné v cudzej mene, t. j. na doplatok do výšky peňažného plnenia, pretože miera krátenia za bezplatne zabezpečený obed je vyššia ako nárok na stravné v cudzej mene. Zamestnávateľ mu poskytne len fakultatívne stravné v cudzej mene na základe dohody vo výške 50 CZK.

Zamestnancovi sa poskytne vreckové v sume 60 CZK (40 % zo 150 CZK).


Môže rozpočtová organizácia, príspevková organizácia a

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: