Input:

Zákonné podmienky poskytovania náhrad výdavkov za cesty k návšteve rodiny

1.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.5.1 Zákonné podmienky poskytovania náhrad výdavkov za cesty k návšteve rodiny

Ing. Ľuboslava Minková

Podmienky pre poskytovanie náhrady cestovných výdavkov za cesty k návšteve rodiny sú:

- zamestnancovi patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov,

- náhrada sa poskytuje za splnenia podmienky, ak pracovná cesta trvá podľa podmienok pracovnej cesty (§ 3) viac ako sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní,

- z časového hľadiska sa náhrada poskytuje každý týždeň, avšak možno dohodnúť poskytovanie náhrady za dlhšiu dobu (napr. jedenkrát za 10 dní, jedenkrát za 14 dní), najdlhšie však za 1 mesiac; dlhšia doba môže byť dohodnutá v pracovných zmluvách (u každého zamestnanca môže byť táto doba iná), v kolektívnych zmluvách (v ktorej sa dohodne odborová organizácia so zamestnávateľom) alebo v inej písomnej dohode so zamestnancom,

- náhrada sa v zásade poskytuje do miesta pobytu rodiny - prechodný pobyt alebo trvalý pobyt, ale zamestnávateľ sa môže so zamestnancom pri určovaní podmienok pracovnej cesty dohodnúť na poskytovaní

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: